TÜV AUSTRIA AKADEMİ

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİM PROGRAMI (KDU)

GENEL BİLGİLER

KimlerKatılabilir?

Eğitim ve eğitim sonunda açılan sınavlara katılma kriterleri aşağıdaki gibidir:

 • KKDİK Yönetmeliği Ek-18 uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumlarınca en az 64 saatlik eğitime katılmış olmak
 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakülteleri'nin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

NeKazandırır?

İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.

KKDİK kapsamında , 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1'den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye'de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecektir. Bununla birlikte, bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtmişlerdir.

Maddelerin kayıt dosyaları, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

Notlar

 • Eğitimler 8 gün olup, toplam 64 saat sürecektir.
 • Eğitim günlerinde sunulacak olan öğle yemekleri ve eğitim materyalleri eğitim ücretine dahildir.
 • Kuruluşumuzun verdiği eğitimlerin ücretinin %50'si, KOSGEB tarafından hibe olarak desteklemektedir.
 • Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.
 • Söz konusu eğitimler, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylı “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” eğitim kuruluşu olan NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. ile çözüm ortaklığı kapsamında organize edilmektedir.
 • Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Kredi kartı ödemelerinde İş Bankası kredi kartlarına 9 taksit imkanı bulunmaktadır.

EĞİTİM KONULARI

EğitimdeNeler Var?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıdaki konuları değerlendirir ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlar:

 • İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
 • FİZİKOKİMYASAL ZARARLILIK
 • ÇEVRESEL ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
 • PBT VE vPvB DEĞERLENDİRMESİ
 • MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ
 • RİSK KARAKTERİZASYONU

BAŞVURU VE KATILIM

Lütfen geçerli bir ad girin.

Lütfen geçerli bir soyad girin.

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.

Lütfen bir mesaj yazın.

Bu formu kullanarak; 14 Mayıs 2024 10:30 tarihinde düzenlenecek olan "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitim Programı (KDU)" eğitimi için katılım başvurunzu bize iletebilirsiniz. Ekibimiz talebiniz ile ilgili olarak en kısa sürede sizinle temas kuracaktır.