Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi (GBF)

01.12.2019 09:30TÜV Austria Turk Eğitim Salonu, Ankara

KimlerKatılabilir?

Eğitim sonunda açılan sınavlara katılma kriterleri aşağıdaki gibidir.

  • Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar
  • Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar
  • Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar
  • Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar
  • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar

NeKazandırır?

Eğitim hedefleri hakkında bilgi almak için

Notlar

Sınav Tarihi:10.03.2018

Eğitim sınavı 15 Kasım tarihinde yapılacaktır.

2000 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13.12.2014 tarih ve 29204 nolu resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir.

Bu yönetmelikte;

MADDE 9 – (1) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

(2) Güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

MADDE 13- Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır.

Bu yönetmelikte adı geçen Belgelendirme kuruluşu;

MADDE 4 – (1) ç) Belgelendirme kuruluşu: Güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarının belgelendirilmesine yönelik TÜRKAK tarafından akredite olmuş kuruluşlar,

TÜV AUSTRIA TURK, TÜRKAK’tan akrediteli Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı personel belgelendirme kuruluşu olan NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. ile söz konusu eğitimleri organize etmektedir. Eğitimin son günü yapılacak olan sınav NBC Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir.