Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001) Temel Eğitimi

17.07.2019 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Entegre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya yönetilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

NeKazandırır?

Eğitimde, ISO9001, ISO14001 ve ISO45001 Yönetim Sistem Standardları’na uygun entegre bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standartların istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO9001, ISO14001 ve ISO45001 Yönetim Sistem Standartları’na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

960 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

 • İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 45001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Çevre kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
 • Çevre yönetim sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Kalite kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Kalite sistemlerinin gelişimi
 • Kalite sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Doküman ve kayıt kavramı
 • Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi