Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi (ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO 45001:2018)

22.07.2019 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Entegre Yönetim Sistemlerinin 1.taraf denetimlerinde (iç denetim) görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

NeKazandırır?

Eğitim hedefleri hakkında bilgi almak için

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

550 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 45001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Çevre Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
 • Çevre yönetim sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Kalite Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Kalite sistemlerinin gelişimi
 • Kalite sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Doküman ve kayıt kavramı
 • Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • ISO 19011 standardı
 • Denetim ve denetçi kavramları
 • Denetim programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi
 • Denetime hazırlık
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetim raporlaması
 • Takip denetimleri
 • Düzeltici faaliyetler
 • Denetimlerin psikolojik boyutları
 • Denetimde etkin iletişim
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Entegre sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
 • Sınav