İşletmelerde Dış Ticaret Teknikleri ve Finansmanı

05.07.2019 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Katılımcı profili hakkında bilgi almak için

NeKazandırır?

Eğitim hedefleri hakkında bilgi almak için

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

550 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

 • Dış Ticaretin Tanımı
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri Ve Tanımları
 • Teslim Şekillerine İlişkin Nakliye Tipleri
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Belgeler
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Ve Tanımı
 • Akreditif / Nedir,İçeriği,Açılması Ve Gerekli Koşullar
 • Akreditiflerde Genel Kurallar,İş Akış Şeması
 • Akreditifin Taraflara Maliyeti Ve Faydaları
 • Akreditif Çeşitleri
 • Dış Ticarette Diğer Ödeme Şekilleri
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Peşin Ödeme
 • Vadeli Ödeme
 • Dış Ticaretin Finansmanı
 • Faktoring
 • Forfaiting
 • Sevk Sonrası Tl Krediler
 • Vadeli Alacakların Kırdırılması
 • Vadeli Kur (Forward Rate)
 • Dış Ticarette İşlem Öncesinde Finansman ( Pre-Finansman)
 • Dış Ticarette İşlem Sonrasında Finansman ( Post-Finansman)
 • Sevk Sonrası Krediler
 • Prefinansman Kredileri
 • Tl İhracat Kredileri
 • Eximbank Kaynaklı Krediler
 • Gayrinakdi Krediler
 • Çeşitli Türde Teminat Mektupları (TL ve Döviz)
 • Kabul-Aval Kredileri
 • Teminat Mektupları,Taahhütler,Garantiler Ve Çeşitli Belge Örnekleri
 • Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması