ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (IRCA)

20.05.2019 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Kalite Yönetim Sistemleri'ni denetleyen 1'inci, 2'nci, 3'üncü taraf denetçiler, yöneticiler, sistemi kuran kişiler ve diğer sorumlu personel.

NeKazandırır?

Eğitim, ISO 9001:2015 standartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemleri belgelendirmesi yapan denetim kuruluşlarının ilkeleri doğrultusunda katılımcıları eğitmeyi hedeflemektedir. Eğitimin bir diğer amacı, denetimlerle ilgili önemli ilkeleri anlatmak, denetçinin etkin değerlendirme yapabilmesi için gerekli olan denetim tekniklerini vermek, analiz ve özeleştiri yoluyla denetim yeteneklerinin geliştirilebilmesini sağlamaktır.

Notlar

Eğitim Yöntemi: Eğitimde ele alınan konular ve materyaller, ISO 9001 standardında yapılan değişikliklere göre revize edilen bilgileri içermektedir. Eğitim boyunca örnek bir firmanın kalite sistemi ele alınarak katılımcılar içinden oluşturulacak gruplarla vaka çalışması yapılacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli olarak izlenecek ve eğitim sonunda yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara “IRCA Onaylı Başarı Sertifikası“ verilecektir. Eğitim dili Türkçe’dir.

Gerekli Ön Bilgiler: Katılımcıların ISO 9001 Standardı'nın gereklerini çok iyi biliyor oldukları kabul edilecektir. ISO 9001 Standardı tekrar anlatılmayacaktır. Katılımcıların iç denetçi eğitimi almış olmaları faydalı olacaktır. Eğitim, IRCA onaylı Baş Denetçi ve eğitmen tarafından verilecektir.

2500 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

  • ISO 9001’e Kısa Bir Bakış
  • Kalite Sistem Dökümantasyonu
  • Denetimler / Denetimin Amacı / Denetime Yaklaşım Teknikleri / Denetim Yönetimi
  • Uygunsuzluk Raporları / Raporlama Teknikleri
  • Denetim Takibi
  • Denetim Provası / Vak'a Çalışmaları