İşletmelerde Dış Ticaret Teknikleri ve Finansmanı

13.08.2018 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Katılımcı profili hakkında bilgi almak için

NeKazandırır?

• Dış Ticaretin Tanımı

• Dış Ticarette Teslim Şekilleri Ve Tanımları

• Teslim Şekillerine İlişkin Nakliye Tipleri

• Dış Ticaret İşlemlerinde Belgeler

• Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Ve Tanımı

• Akreditif / Nedir,İçeriği,Açılması Ve Gerekli Koşullar

• Akreditiflerde Genel Kurallar,İş Akış Şeması

• Akreditifin Taraflara Maliyeti Ve Faydaları

• Akreditif Çeşitleri

• Dış Ticarette Diğer Ödeme Şekilleri

• Vesaik Mukabili Ödeme

• Mal Mukabili Ödeme

• Peşin Ödeme

• Vadeli Ödeme

• Dış Ticaretin Finansmanı

• Faktoring

• Forfaiting

• Sevk Sonrası Tl Krediler

• Vadeli Alacakların Kırdırılması

• Vadeli Kur (Forward Rate)

• Dış Ticarette İşlem Öncesinde Finansman ( Pre-Finansman)

• Dış Ticarette İşlem Sonrasında Finansman ( Post-Finansman)

• Sevk Sonrası Krediler

• Prefinansman Kredileri

• Tl İhracat Kredileri

• Eximbank Kaynaklı Krediler

• Gayrinakdi Krediler

• Çeşitli Türde Teminat Mektupları ( Tl Ve Döviz)

• Kabul-Aval Kredileri

• Teminat Mektupları,Taahhütler,Garantiler Ve Çeşitli Belge Örnekleri

• Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

540 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

Detaylı program bilgisi için