ISO 20121:2012 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Eğitimi

14.08.2018 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Katılımcı profili hakkında bilgi almak için

NeKazandırır?

Eğitim hedefleri hakkında bilgi almak için

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

540 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

a) Giriş ve Ana Kavramlar Yönetim sistemi nedir? ISO 20121 ve ISO 9001- ISO 14001- GRI Standartları Entegrasyonu ve diğer ilgili standartlar Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, amaç ve değerler ISO 20121’i kimler uygulayabilir? Adımlar nelerdir?

b) Kurum Ölçeğinde Organizasyonel Bağlam ve Paydaşlar Paydaşların belirlenmesi- özellikleri, ihtiyaçları ve beklentileri Etkinlik sürdürülebilirlik yönetim sisteminin kapsamı Sistemi kurmak

c) Politika Beyanı ve Liderlik Üst yönetim liderliği ve bağlılığı Sürdürülebilirlik Politikası Görev, sorumluluk ve yetki devri

d) İnsan Kaynakları ve İletişim Gerekli kaynaklar ISO 20121'i uygulamak için etkinlik yönetimi personelinin yeterliliği ve sorunları ve etkileri tanımlamak ve yönetmek Politika ve gereksinimleri ve iletişim

e) Öncelikli Konuların Belirlenmesi Sorun tanımlama Sorun yönetimi için planlama Etkinlik sürdürülebilirlik hedeflerinin oluşturulması ve bunların nasıl gerçekleştirileceği

f) Tedarik Zinciri Yönetimi Operasyonel planlama ve kontrol Planlarda ve sistemde değişiklikler yapılması Tedarik zinciri yönetimi

g) İzleme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme İç denetim gereksinimleri Yönetim değerlendirmesi

h) İyileştirme ve Dökümantasyon Aksaklıkların tespiti ve düzeltici önlem alma Sürekli iyileştirme Standart için dokümantasyon gereksinimleri