Entegre Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi (ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/OHSAS 18001:2007)

25.07.2018 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Entegre Yönetim Sistemleri'nin 1. taraf denetimlerinde (iç denetim) görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

NeKazandırır?

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Standardları'na göre kurulmuş bir entegre sistemin iç denetimlerinin (3. taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile ISO 19011 Tetkik Kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

3750 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • OHSAS 18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Çevre Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
 • Çevre yönetim sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Kalite Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Kalite sistemlerinin gelişimi
 • Kalite sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Doküman ve kayıt kavramı
 • Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • ISO 19011 standardı
 • Denetim ve denetçi kavramları
 • Denetim programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi
 • Denetime hazırlık
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetim raporlaması
 • Takip denetimleri
 • Düzeltici faaliyetler
 • Denetimlerin psikolojik boyutları
 • Denetimde etkin iletişim
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Entegre sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi