BS 10012 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

27.06.2018 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Bilgi Teknolojileri çalışanları, ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iç kontrol ve denetim ekip üyeleri, Yönetim Sistemleri Uzmanları.

NeKazandırır?

• Kişisel Veri Yönetim Sistemi Planlaması

o KVYS Kurulması ve Yönetimi

o Kapsam ve Hedefler

o Kişisel Veri Yönetimi Politikası

o Politika İçeriği

o Sorumluluk ve Yükümlülük

o Kaynakların Sağlanması

o KVYS’nin Organizasyon Kültürüne Entegre Edilmesi

• Kişisel Veri Yönetim Sistemi Uygulanması ve İşletimi

o Anahtar Kişilerin Atanması

o Kişisel Bilgilerin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi

o Eğitim ve Farkındalık

o Risk Değerlendirme

o KVYS’nin Güncel Tutulması

o Bildirim

o Adil ve Hukuka Uygun İşleme

o Özel Amaçlarla Kişisel Verilerin İşlenmesi

o Yeterli, Amaca İlişkin ve Gerektiği Kadar

o Doğruluk

o Kişilerin Hakları

o Güvenlik Konuları

o Kişisel Bilgilerin EEA (European Economic Area) Dışına Çıkarılması

o Üçüncü Taraflarla Gizlilik Yönetimi

o Alt Yüklenici Tarafından Veri İşleme

o Bakım

• Kişisel Veri Yönetim Sistemi İzleme ve Gözden Geçirme

o İç Denetim

o Yönetim Gözden Geçirme

• Kişisel Veri Yönetim Sistemi İyileştirme

o Önleyici ve Düzeltici Faaliyetler

o Sürekli İyileştirme

• EK-A PUKÖ Döngüsü

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

540 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

Detaylı program bilgisi için