ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sunumu Standardı İç Denetçi Eğitimi

19.06.2018 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

ISO 15838 Yönetim Sisteminin 1.taraf denetimlerinde (iç denetim) görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

NeKazandırır?

Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve arttırmak, Sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak,Müşterilerin, çözüm ortaklarının ve personelin memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak, Sürekli gelişim kültürünü oluşturarak Müşteri İletişim Merkezinin değerinin artmasını sağlamak.

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

540 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

• Yönetim stratejisi ve Politikası, Süreçler

• İletişim merkezi için gereksinimler, Altyapı, Müşteri Memnuniyeti, Sosyal sorumluluk, İstemci kuruluşlar için uygulama klavuzu

• Denetim ve denetçi kavramları

• Denetim programlanması

• Yeterlilik/Uygunluk denetimi

• Denetime hazırlık

• Denetimin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

• Denetim raporlaması

• Takip denetimleri

• Düzeltici faaliyetler

• Denetimlerin psikolojik boyutları

• Denetimde etkin iletişim

• Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

• Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar

• Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

• SA 8000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi