ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

04.06.2018 09:30TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir

NeKazandırır?

Eğitimde, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

320 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

• Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış

• Tehlike kavramı ve proseste ele alınması

• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış

• Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri

• ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti

• ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi

• PRP- Ön Gereklilik programları

• Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme

• HACCP Planlarının Hazırlanması

• Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları

• ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu

• Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları

• Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar

• Uygulama örnekleri

• Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

• Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları