EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu İç Denetçi Eğitimi

08.05.2018 09:00TÜV Austria Turk Merkez Ofis, İstanbul

KimlerKatılabilir?

ISO17025 Sistemlerinin 1.taraf denetimlerinde görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

NeKazandırır?

Eğitim hedefleri hakkında bilgi almak için

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

500 TL + KDV

EğitimdeNeler Var?

 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • ISO17025 standart maddelerinin özet olarak açıklanması
 • ISO19011 standardı
 • Denetim ve denetçi kavramları
 • Denetim programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi
 • Denetime hazırlık ve denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetim raporlaması
 • Takip denetimleri ve Düzeltici faaliyetler
 • Denetimlerin psikolojik boyutları ve Denetimde etkin iletişim
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları