TÜV AUSTRIA AKADEMİ

SEVESO DİREKTİFİ - “GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ” EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER

KimlerKatılabilir?

Katılımcı profili hakkında bilgi almak için

NeKazandırır?

SEVESO II direktifi Ülkemizde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” olarak yayınlanmıştır. Üst seviyeli ve alt seviyeli kuruluşlar yönetmelik gereğince işyerlerinde “Güvelik Yönetim Sistemi” kurmakla yükümlüdürler. Güvenlik yönetim sistemi, büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasıdır.

30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” EK- 3 Madde 3.7.’de “Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun, periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve uygulanacak politika ve güvenlik yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek güncellenecektir.” denilmektedir.

Buna göre; bahsi geçen yönetmeliğe uygun denetim gerçekleştirmek konusunda ilgili personele destek olmak amaçlı planlanan eğitimimizin içerik ve detayları aşağıda yer almaktadır.

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

EĞİTİM KONULARI

EğitimdeNeler Var?

 • Seveso II Direktifi – “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yükümlülükler
 • Seveso II ve Seveso III Direktifi arasındaki farklar>
 • Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Kantitatif Risk Değerlendirme adımları nelerdir?
 • Kantitatif risk değerlendirme adımları nasıl denetlenir?
 • Proses Tehlike Analizi Teknikleri Nelerdir? (HAZOP, Proses FMEA vb..)
 • Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri
 • Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi
 • Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu
 • Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması
 • Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri
 • Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu
 • Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi
 • Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri
 • Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi
 • Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları
 • İnsan hataları ve güvenilirlik analizi
 • Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP)
 • Güvenlik Yönetim Sistemi unsurları
 • A. Modülü: Organizasyon & Personel
 • C. Modülü: İşletimin Kontrolü
 • D. Modülü: Değişim Yönetimi
 • E. Modülü: Acil Durum İçin Planlama
 • F. Modülü: İzleme Performansı
 • G. Modülü: Denetim ve inceleme
 • Güvenlik Raporu Yönetmeliği’ne göre BKÖP hangi hususları içermelidir?
 • GYS kapsamında hazırlanması gerekli prosedürler
 • İç tetkik sorularının hazırlanması
 • Güvenlik Yönetim Sistemi iç tetkik mantığının kurgulanması
 • Proses güvenlik indeksi nedir? Nasıl hesaplanır ve takip edilir?
 • Yönetimin gözden geçirilmesi raporunun hazırlanması

BAŞVURU VE KATILIM

Lütfen geçerli bir ad girin.

Lütfen geçerli bir soyad girin.

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.

Lütfen bir mesaj yazın.

Bu formu kullanarak; 22 Temmuz 2024 09:30 tarihinde düzenlenecek olan "SEVESO DİREKTİFİ - “Güvenlik Yönetim Sistemi İç Tetkikçi” Eğitimi" eğitimi için katılım başvurunzu bize iletebilirsiniz. Ekibimiz talebiniz ile ilgili olarak en kısa sürede sizinle temas kuracaktır.