TÜV AUSTRIA TURK AKADEMİ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ (ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO 45001:2018)

GENEL BİLGİLER

KimlerKatılabilir?

Entegre Yönetim Sistemlerinin 1.taraf denetimlerinde (iç denetim) görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

NeKazandırır?

Eğitim hedefleri hakkında bilgi almak için

Notlar

Bu eğitim programı için eklenmiş bir not bulunmamaktadır.

EĞİTİM KONULARI

EğitimdeNeler Var?

• İş sağlığı ve güvenliği kavramı

• Standartta kullanılan terimlerin açılımı

• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi

• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları

• Diğer Standartlarla ilişkiler

• ISO 45001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

• Çevre Kavramı

• Standartta kullanılan terimlerin açılımı

• Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi

• Çevre yönetim sistem standartları

• Diğer Standartlarla ilişkiler

• ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

• Kalite Kavramı

• Standartta kullanılan terimlerin açılımı

• Kalite sistemlerinin gelişimi

• Kalite sistem standartları

• Diğer Standartlarla ilişkiler

• Doküman ve kayıt kavramı

• Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar

• Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar

• ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

• ISO19011 standardı

• Denetim ve denetçi kavramları

• Denetim programlanması

• Yeterlilik/Uygunluk denetimi

• Denetime hazırlık

• Denetimin gerçekleştirilmesi

• Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması

• Denetim raporlaması

• Takip denetimleri

• Düzeltici faaliyetler

• Denetimlerin psikolojik boyutları

• Denetimde etkin iletişim

• Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri

• Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar

• Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

• Entegre sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

• Sınav

BAŞVURU VE KATILIM

Lütfen geçerli bir ad girin.

Lütfen geçerli bir soyad girin.

Lütfen geçerli bir firma adı girin.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Lütfen geçerli bir telefon girin.

Lütfen bir mesaj yazın.

Bu formu kullanarak; 07 Aralık 2022 09:30 tarihinde düzenlenecek olan "Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi (ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO 45001:2018)" eğitimi için katılım başvurunzu bize iletebilirsiniz. Ekibimiz talebiniz ile ilgili olarak en kısa sürede sizinle temas kuracaktır.